Nordic Congress for Cardio and Respiratory Physiotherapy, 12 – 13 mars 2020, Oslo

Vi visar bland annat

  • Suction Free och Free Aspire Advanced –  De skonsamma alternativen för Slemmobilisering
  • Aerogen® Ultra och Aerogen® Solo
    nebulisator med munstycke eller mask.

Studie visar 32% färre* patienter till slutenvård
• Akut, IVA, lung- och barnavdelningar.
• Kan följa med patienten i hela vårdkedjan.
• Nät- och batteridrift.
• Enkel att använda och helt ljudlös.
• Inget drivflöde behövs.
• Möjlighet att koppla till syrgas finns.
Jämfört med behandling med
jetnebulisatorer på akutmottagning.

  • Våra andningstränare