SAMTIT 2019, 8-10 maj, Bredden (Infra City) Upplands-Väsby

Vi visar bland annat

  • Aerogen® Ultra och Aerogen® Solo
    nebulisator med munstycke eller mask.

Studie visar 32% färre* patienter till slutenvård
• Akut, IVA, lung- och barnavdelningar.
• Kan följa med patienten i hela vårdkedjan.
• Nät- och batteridrift.
• Enkel att använda och helt ljudlös.
• Inget drivflöde behövs.
• Möjlighet att koppla till syrgas finns.
* Jämfört med behandling med
jetnebulisatorer på akutmottagning.

  • Suction Free –  Det skonsamma alternativet för Slemmobilisering
  • Vårt program av masker för Non-Invasiv Ventilation
  • Våra andningstränare