SAMTIT 21-22 April, 2021 (digital)

Dolema deltar i SAMTIT 2021. Kongressen kommer hållas digitalt. Läs mer här på SAMTIT:s hemsida