UTF:s Kongress 13 – 15 maj 2020 Östersund

Vi visar bland annat:

  • IQ-Cath den smarta hydrofila tappningskatetern
  • Hyacyst – För behandling av Interstitiell Cystit och återkommande urinvägsinfektioner
  • HomeCath hydrofila PVC-fria tappningskatetrar

och mycket annat.