UTF:s Kongress 9 – 10 maj 2019 Stockholm

Vi visar bland annat:

  • IQ-Cath den smarta hydrofila tappningskatetern
  • Hyacyst – För behandling av Interstitiell Cystit och återkommande urinvägsinfektioner
  • HomeCath hydrofila PVC-fria tappningskatetrar

och mycket annat.