UTF:s kongress i Östersund 11-13 maj 2022

Vi kommer att delta vid UTF:s kongress i Östersund 11-13 maj 2022.

UTF-kongress (utfnordic.org)

Dolema/Berner Medical kommer att visa våra produkter:

IQ Cath – Den speciellt utformade mjuka, flexibla och kulformade spetsen gör att katetern enkelt passerar förbi hinder i urinröret.

HomeCath – Hydrofila och PVC-fria tappningskatetrar är mycket bekväma och säkra att använda.

Aquaflush – har designats med användaren i åtanke, detta genom att erbjuda system som är enkla, lätt att lära och säkra att använda.

Hyacyst – medger effektiv behandling av Interstitiell Cystit/Painfull Bladder Syndrome (IC/PBS) och återkommande urinvägsinfektioner (UVI).