Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Dolemas långsiktiga framgång och lönsamhet bygger på nöjda kunder vilket i sin tur kräver att den kvalitet på produkter och tjänster som Dolema kan erbjuda dem är hög.

Ett genomgående tema är att arbeta nära våra kunder och leverantörer för att därigenom bidra till utveckling av produkter och tjänster. Vi strävar efter att undvika fel i våra produkter, vår support och vår service och samtidigt till att finna enklare och bättre lösningar som gagnar Kunder, Leverantörer samt naturligtvis Dolema och dess anställda.

För att bidra till att skapa säkrare produkter och minimera kvalitetsbrister är det viktigt att professionellt hantera användares upplevda problem oavsett om de är orsakade av felfunktion hos produkter, felaktigt handhavande eller något annat.

Genom att bättre kunna identifiera problem, analysera dem samt korrigera dem kan vi bidra till en högre kvalitet och en säkrare sjukvård baserat på regelbundet kvalitetsarbete och tydliga rutiner.

Nyckelord i vårt kvalitetsarbete är:

  • Professionalism
  • Kunnighet
  • Använda rätt verktyg och rutiner
  • Noggrannhet
  • Lyhördhet
  • Tillgänglighet
  • Engagemang