Miljöpolicy

Miljöpolicy

Genom engagerade och kunniga medarbetare på affärsmässiga grunder aktivt arbeta för att minska miljöbelastningen och användningen av energi och naturresurser. Ett konsekvent och aktivt miljöarbete omfattar både människor och produkter.

Detta innebär:

Att vi kontinuerligt skall satsa på att höja medarbetarnas miljömedvetenhet och miljökunskap

Att vi genom ständiga förbättringar skall tillse att vi har en minimal miljöbelastning genom vår verksamhet

Att vi skall bidra till ett uthålligt kretsloppstänkande, effektiv återvinning och en förbättrad resurshållning

Att vi ska vara medlemmar i organisationer som FTI (REPA) och Elkretsen som arbetar med återvinning

Att vi skall följa såväl den nationella som den internationella miljölagstiftningen

Att vi skall bedriva ett förebyggande miljöarbete och därmed bidra till att minska miljöföroreningar

Att vi vid val av leverantörer skall väga in deras miljöarbete

Att vi skall skapa god lönsamhet för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete och väga in miljövinsterna vid beslut om miljöförbättrande åtgärder