Om oss

Bakgrund

DOLEMA som grundades i slutet av 2001 av branschkunniga intressenter inom medicintekniska branschen ägs sedan mars 2021 av den finska koncerner Berner OY genom deras svenska dotterbolag Bröderna Berner AB som inom medicinteknik verkar under namnet Berner Medical.

Dolema finns i Sollentuna och är idag leverantör till såväl sjukhus som hemsjukvård och har upplevt en stadig tillväxt år för år sedan starten.

Inriktning

DOLEMA är aktiva inom respirations- , stomi och urologiska produkter, liksom en del andra förbrukningsmaterial riktade mot både sjukhus- och hemsjukvård. Dolema representerar inom dessa områden såväl några av de större företagen i branschen som ett antal mindre innovativa och framgångsrika företag.

Affärsidé

Dolema ska genom engagerade och kunniga medarbetare på affärsmässiga grunder tillhandahålla kostnadsmässigt effektiva produkter och lösningar med hög prestanda för nordisk akut- och hemsjukvård inom de aktiva affärsområdena.

Vision

Dolema ska tillhandahålla medicintekniska produkter som förbättrar människors möjligheter att leva ett så normalt och smärtfritt liv som möjligt, i hemmet, ute i samhället eller inom sjukvården, trots sjukdom eller skador.