Om oss

Bakgrund

DOLEMA är ett privatägt företag, som grundades i slutet av 2001 av branschkunniga intressenter inom medicintekniska branschen och var från grundandet bland annat aktiva inom respiratoriska produkter som bl.a. nebulisering, masker och andningstränare mm.

Dolema finns i Sollentuna och är idag leverantör till såväl sjukhus som hemsjukvård och har upplevt en stadig tillväxt år för år sedan starten.

Inriktning

DOLEMA är numer aktiva inom respirations- , stomi och urologiska produkter, liksom en del andra förbrukningsmaterial riktade mot både sjukhus- och hemsjukvård. Dolema representerar inom dessa områden såväl några av de större företagen i branschen som ett antal mindre innovativa och framgångsrika företag.

Affärsidé

Dolema ska genom engagerade och kunniga medarbetare på affärsmässiga grunder tillhandahålla kostnadsmässigt effektiva produkter och lösningar med hög prestanda för nordisk akut- och hemsjukvård inom de aktiva affärsområdena.

Vision

Dolema ska tillhandahålla medicintekniska produkter som förbättrar människors möjligheter att leva ett så normalt och smärtfritt liv som möjligt, i hemmet, ute i samhället eller inom sjukvården, trots sjukdom eller skador.