Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Aeroneb Pro - Nebulisering till ventilator flergångs

Aeroneb Pro

Effektiv aerosolleverans för mediciner avsedda och godkända för användning i nebulisatorer.

Aeroneb Pro är avsedd att användas för behandling av patienter från spädbarn till vuxna i behov av ventilationsstöd.

Med Aerogens aerosolgenerator ger Aeroneb Pro en aerosol med låg flödeshastighet och hög andel respirabla partiklar utan drivgas, kompressor eller ultraljudselement. Detta gör Aeroneb Pro i stort sett ljudlös.

Aeroneb Pro är: 

Kompakt: Liten kontrollenhet upptar minimal plats vid sängen.

Effektiv: Ventilatorns parametrar behöver inte justeras vid användandet.

Kostnadseffektiv: Autoklaverbar för fler-patientbruk.

Portabel: Uppladdningsbart batteri.

Flexibel: Fungerar med kommersiellt tillgängliga ventilatorer.

Tyst: Aerosolgeneratorn arbetar med en ny teknink som gör den nästan helt ljudlös.

Aerosolgenerator OnQ - Teknologi

Tillbaka