Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

CARAT II - Hemventilator, tvåslangssystem

Carat plus är specialistens val för tryck och volymkontrollerad hemventilation som passar för både barn och vuxna. Apparaten kan anpassas till varje patients individuella behov för invasiv eller icke-invasiv ventilation. 

Carat II plus kan användas antingen med enkel- eller dubbelslangsystem för en stor flexibilitet vad gäller applikationer bl.a. har apparaten den tekniska möjligheten att kontrollera den expirerade andningsvolymen.

Apparaten har ett inbyggt batteri som ger upp till 6 timmars användning. Extra externt batteripack finns för upp till 17 timmars total drift.

Den stora klara bildskärmen är med sin intuitiva layout väldigt lätt att använda. Carat plus garanterar maximal komfort och säkerhet i klinisk miljö såväl som i hemmet. Intelligent alarmhantering ger en säker terapi.
Fyra ventilationssätt finns tillgängliga:
PCV – Tryckkontrollerad ventilation
PSV – Tryckunderstödd ventilation
SIMV – Synkroniserad intermittent obligatorisk ventilation
VCV – Volymkontrollerad ventilation
 
I den tryckkontrollerade funktionen kan en minimal volym understödjas med ett tilläggstryck tills den önskade volymen nåtts.

Oxygen kan ges och kontrolleras med en tilläggsoption.

Carat plus använder en för syftet specialbyggd turbin som har designats för att vara mycket tyst (mindre än 30 dBA vid 10 mbar).
CaratControl är en kraftfull PC-programvara som möjliggör inställningar även från datorn, övervakning av realtidsdata och analys av lagrade data som alarm eller felmeddelanden.

 

  Funktioinsväska                      PC-anslutning                            Apparatvagn

Tillbaka