Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Innospire DeLuxe - Stationar nebulisator

Nebulisator- och kompressorsystem 

 

 

Innospire DeLuxe är ett kompakt, robust och tillförlitligt luftkompressorsystem för nebulisatorer som ger en snabb och effektiv behandling i hemmet av såväl barn som vuxna.

Kompressorn har ett handtag och utrymme för tillbehör samt ett lock över detta utrymme.

Systemet används tillsammans med Sidestream kontinuerliga högprestandanebulisator  - en högeffektiv nebulisator med mycket låg restvolym eller Sidestream Plus andningsförstärkta nebulisator.

Sidestream har ett Venturisystem som förstärker aerosolproduktionen och därmed ger en mycket snabbare behandlingstid ( 2,5 ml på ca 6 minuter). Den är högeffektiv med ca 80% av aerosolpartiklarna under 5µm och en restvolym på ca 0,5ml.

 

Tillbaka