Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Aeroneb OnQ Aerosolgenerator

Funktion

Aerogens OnQ™ aerosolgenerator sätter en ny standard vad gäller prestanda för läkemedelsleverans genom att effektivt leverera nebuliserade läkemedel till lungorna med repetitiv precision. OnQ producerar en fin aerosol av precist definierad partikelstorlek och är kapabel att leverera ett brett spektra av läkemedel i form av lösning ellersuspension.

 

Hur fungerar det?
OnQ är en elektronisk mikropump – en teknologi som producerar aerosol på ett sätt olikt alla andra tillgängliga teknologier.
OnQ består av en unik, lätt och mycket tunn kupolformad platta som är mindre än 1 cm i diameter och som innehåller mer än 1 000 precisionsformade hål omgivna av ett vibrerande element. När energi läggs på vibrerar plattan mer än 120 000 gånger per sekund. Denna snabba vibration gör att varje hål kommer att fungera som en mikropump, som genom att dra vätska genom hålen producerar konstant partikelstorlek. Resultatet blir en låghastighets aerosol optimerad för maximal lungdeponering.
OnQ nebuliserar effektivt, praktiskt taget utan att lämna någon restvolym och arbetar utan att använda drivgas och utan att producera någon värme varigenom läkemedlets molekylstruktur bevaras. OnQ kan användas för de flesta flytande inhalationsläkemedel.