Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Andningstränare

 

Andningstränare PEP är hjälpmedel för förebyggande och aktiv behandling hos patientgrupper som behöver PEP-andning (motståndsandning vid utandningen) t.ex. för att rekrytera lungorna och hjälpa till med syresättningen av patienter efter operationer eller som en hjälp mot slemproblem hos patienter med akuta och kroniska sjukdomar.

Andningstränare IMT är ett hjälpmedel för patienter som behöver stärka andningsmuskulaturen genom inspiratorisk muskelträning (IMT), dvs. andning mot ett motstånd vid inandningen.