Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

bellavista Non-invasiv/Invasiv ventilator

 

bellavista - nästa generations ventilator

bellavista ger de ventilatoransvariga vad de har önskat i åratal - omfattande diagnostik, enkel ventilatorinställning, patientkomfort och allt detta i en fantastisk design.

En teknologi med en proportionell ventil parat med en mycket kraftfull turbin möjliggjör en optimal synkronisering mellan ventilatorn och patienten och reglerar den exakta luftmängden för varje andningsfas.

Revolutionerande hantering

Smart touch hantering av pekskärmen. Sätt fingret mot skärmen och drag för att skrolla mellan applikationer. Det finns inget enklare eller snabbare sätt!

Flexibel uppsättning av ventilatorn med hjälp av Inställningshjälpen, med många ventilationsmoder och optioner.

 

Ventilation

Ventilatorn är avsedd för Non-Invasiv eller invasiv ventilation av barn eller vuxna med enkel- eller dubbelslangsystem (med extern utandningsventil). bellavista har både tryck- och volymstyrda ventilationsmoder vissa som standard andra som optioner dessutom finns som option de s.k. beModes.

Tryckstyrda moder: CPAP, PCV, P - A/C, PC - SIMV, PSV, beLevel, samt APRV

Volymstyrda moder: VCV, V - A/C, VC - SIMV

beModes: Målvolym i tryckstyrd ventilation (TargetVent), Dag- resp. nattinställning, DualVent, WeanVent, MaskFit

 

Monitorering

I bellavista kan man enkelt välja vilka parametrar som ska visas på skärmen, och utöver sttandardparametrar som flöde, volym och tryck finns en mängd andra parametrar som t.ex. lungmekanik, kapnografi och blodgasmonitorering.

 

 

Flexibilitet

bellavista är utrustad med batteri för ca 4 timmars drift vid standardinställningar, vilket tillsammans med turbindriften gör den mycket lämpad för transporter inom sjukhuset.

Uppdateringar av mjukvara eller tillförande av nya optioner görs enkelt på elektronisk väg.

 

Innovativa funktioner

 

VentilationAssistTM

MaskFitTM

WeanVentTM

ChameleonLookTM

ModeAssistTM

FlexiViewTM

ActiveHelpTM

ConnectionAssistTM

 

För mer information, besök gärna, IMT Medical länk eller kontakt oss.

 

 Tillbaka