Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Blom Trakealkanyl

Att kunna tala är en fundamental rättighet!

Blom Trakealkanyl är en innovativ lösning som ger ventilatorberoende patienter med trakeostomi möjligheten att tala även om kuffen är uppblåst.

Som delar i Blom Trakealkanyl finns en Blom Talkanyl som används av en ventilatorberoende patient, samt Lågprofilventilen (LPV) för ej ventilatorberoende patienter. Var och en har sin egen unika funktion i att ge patienter möjligheten att använda sin egen röst.

 

TALKANYL - VENTILATORBEROENDE PATIENT

Taklkanylen är utvecklad för att ge ventilatorberoende patienter, som dessutom behöver en helt uppblåst kuff, möjlighet att tala när den används tillsammans med den fenestrerade Blom Trakealkanylen med kuff.

           

TALKANYL - EJ VENTILATORBEROENDE PATIENT

LPV är utvecklad för att ge trakeostomerade men ej ventilatorberoende patienter möjlighet att tala utan att behöva stänga till Trakealkanylen med ett finger eller använda en stor extern talventil. LPV kan dels användas till den kuffade och fenestrerade Trakealkanylen, och dels till Trakealkanylen utan kuff och fenestrering.

                                        

SUGKANYL

Dessutom finns till Blom Trakealkanyl en unik engångs subglottisk inre sugkanyl som ger vårdgivarna möjlighet att suga väldigt nära ovanför kuffen, något som är viktigt i en strategi för att undvika VAP.

                 

En sugkateter är placerad på utsidan av innerkanylen med vilken man kan utföra kontinuerlig eller intermittent sugning genom fenestreringen.

Fenestreringen är placerad endast ca. 1 mm ovanför kuffen, så när kuffen är uppblåst förhindras också kontakt mellan fenestreringen och slemhinnan i luftstrupen.

Både den subglottiska Sugkanylen och Blom Talkanyl används tillsammans med den fenestrerade Blom Trakealkanylen.

 

Länk till tillverkaren

 

Tillbaka