Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Compact 525KS - stationär

 

Compact 525KS är en ny stationär 5 l oxygenkoncentrator från Devilbiss Healthcare.

 

Byggd på väl beprövade men innovativ teknologi som en underhållsfri fyrvägsventil, oxygensensorfunktion och elektronik men med ny kompressor och molekylärfilter är det den hitintills minsta 5 liters oxygenkoncentratorn från DeVilbiss Healthcare med en vikt på bara 16,3 kg.

 
Compact 525KS kan ställas in på ett flöde på upp till 5 l/min med en oxygenkoncentration på höga 93% (+/- 3%) i hela flödesområdet. För behov av låga flöden finns en lågflödesmätare som det är lätt att konvertera apparaten till.
 

Med låg ljudnivå, en robust design och både visuella och ljudalarm för bl.a. låga oxygennivåer, strömavbrott, tryckfall eller servicebehov är den enkel och säker att använda.  

Övriga funktioner 

  • OSD Sensor för kontinuerlig monitorering av oxygennivåer
  • Gjutet handtag för lätta transporter och helt rörliga hjul för maximal rörlighet 
  • Timmätare enkel att läsa av
  • Återställningsfunktion för kretsbrytare
  • Löstagbar bubbelbefuktare för användning inomhus vid behov
  • Långa Service- och underhållsintervall
  • Kontakt för anslutning till PC, Notebook eller Smart-Track™ för dataextraktion och diagnostisk analys av apparaten
  • Intelligent strömförsörjningssystem som använder sig av en turn-down® technology som minskar strömförbrukningen vid lägre flöden under 2 l/min

 

 

 Tillbaka

  

En oxygenkoncentrator är en elektroniskt opererad apparat som tillhandahåller ett kontinuerligt flöde av oxygen vid behov genom en enkel knapptryckning. Oxygenkoncentratorn drar in rumsluft, separerar oxygenen från andra gaser i luften och levererar oxygen vid en hög koncentration till patienten. Även om koncentratorn filtrerar oxygen från rumsluften påverkar den inte den normala koncentrationen av oxygen i rummet.