Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Echo Percussor Oscillerande PEP

Ger en önskad svängning på luftströmmen i luftvägarna vilket hjälper till att mobilisera slem.

 

 

Echo Percussor

 

Enkel att använda på såväl trakeostomerade som sängliggande patienter.

Unik snabb justering med hjälp av ratten för att variera oscillationsfrekvensen eller nivån för lungträningen.

Indikator för luftflödet som passerar genom enheten för att säkerställa korrekt användning av apparaten.

Snabb ”Tilt och Escape”-luftkonstruktion är till för att släppa efter eller andas in snabbt för att maximera användarens säkerhet.

Flexibelt förlängningsrör för vinkel- eller längdjustering för att passa alla användare.

 

Tillbaka