Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Företaget

DOLEMA AB är ett fristående och väl etablerat företag grundat 2001 som bl.a. är specialister på respiratoriska produkter, avsedda för såväl hemsjukvård som sjukhusvård samt är aktiva inom Urologi och representerar inom dessa områden ett antal innovativa och framgångsrika företag:


Philips/Respironics 

 - Inhalationsprodukter för hemsjukvård och sjukhusvård, andningstränare etc.

Aerogen Inc.
- Inhalationsprodukter för hemsjukvård och sjukhusvård

Healthc'air - SEFAM

- Hemsjukvårdsprodukter som CPAP och Bilevel.

Hans Rudolph Inc.
– Masker för Intensivvård och Sömnapné

Pulmodyne Inc.
- Masker för Intensivvård och Sömnapné

Devilbiss Healthcare

- Oxygenkoncentratorer samt masker för sömnapné

Hoffrichter

- Hemventilationsprodukter

IMT Medical

- Ventilator för Intensiv- och intermediärvård

Chirana

- Infusionsprodukter som PVK etc.

Zephyr Surgical Implants

- Uroligiprodukter som Artificiell sfinkter

Istem Medikal

- Produkter för Urologi som hydrofila tappningskatetrar, glidgel mm.

 

Palmedic

- Ultraljudsprobeskydd