Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Frågor och svar- Sidestream & Ventstream

Frågor och Svar
De rekommendationer som ges på denna sida är bara generella rekommendationer och skall inte ses som exakta rutiner, kontrollera alltid med din läkare om Du är osäker på vad som gäller för just Ditt läkemedel och utrustning.

Fråga1:         Jag tycker att min inhalator tar längre tid på sig att nebulisera 
                     nu än tidigare, vad kan det bero på?

 ·        Svar 1:     Är nebulisatorn (Sidestream eller Ventstream) ordentligt 
                      rengjord?

                     Ofta är det bara så att läkemedel fastnat i jetmunstycket (den 
                     röda delen) och därför begränsar flödet så att det tar längre tid.

·         Svar 2:     Har Du bytt filter på kompressorn? Ett igensatt filter drar ned 
                     flödet från din kompressor avsevärt. Detta påverkar tiden som 
                     det tar att nebulisera Din medicin.

                     Normalt behöver Du byta filtret var tredje månad, men det kan 
                     behöva göras oftare om Du inhalerar mycket (>5 ggr/dag) Läs 
                     bruksanvisningen för din kompressor för att se hur Du byter 
                     filter.

·         Svar 3:     Hur länge har du använt utrustningen? Nebuliseringsdelarna, 
                     Sidestream eller Ventstream skall bytas årligen och kompressorn 
                     (Porta-Neb och Freeway freedom) skall servas varje år. Om det 
                     gått ett år eller mer från det att Du började använda den skall 
                     Du kontakta Din läkare för att få ett så kallat hjälpmedelskort 
                     för service och ett nytt årsset, de artikelnummer Du behöver
                     finner du på sidan om beställning och service.
 
 Fråga 2:       Det kommer ingen aerosol ur min nebulisator, vad beror det på?
 ·         Svar 1:    Kommer det ordentligt med tryckluft från din kompressor?
                     Koppla loss nebulisatorn från slangen och starta kompressorn, 
                     håll tummen för slangänden och känn efter det skall vara ganska 
                     svårt att hindra flödet ut ur slangen om kompressorn fungerar 
                     som den skall. Om flödet tycks dåligt, kontrollera filtret, byt om 
                     så behövs.

 ·         Svar 2:    Är alla delar ihopsatta ordentligt? Sidestreamnebulisatorn består 
                     av fyra delar med munstycket, bottendel, baffel (ser ut som en 
                     svamp) lock och munstycke (eller mask).
                      
                     Om baffeln saknas kan ingen aerosol bildas och läkemedlet 
                     kommer att ligga kvar i bottendelen.

 ·        Svar 3:     Är nebulisatorn, Sidestream eller Ventstream, ordentligt 
                     rengjord?

                     Ofta är det bara så att läkemedel fastnat i jetmunstycket och 
                     detta har blivit blockerat.

                     Kontrollera att luftkanalen genom bottendelen är fri genom att 
                     skruva isär nebulisatorn och hålla upp bottendelen mot en 
                     ljuskälla. Ett litet hål skall kunna ses igenom röret i bottendelen. 
                     Om detta är blockerat skall Du koka delarna för att lösa upp 
                     eventuella läkemedelsrester.

 ·        Svar 4:    Ett väldigt ovanligt fenomen är att någon partikel från t.ex. 
                    diskvattnet har satt igen luftkanalen i bottendelen. Börja med 
                    att koka nebulisatordelarna. Efter kokningen kopplar Du slangen 
                    från din kompressor ”bakvägen” på bottendelen, alltså över det 
                    röda munstycket och kör kompressorn i c:a 10 sekunder för att 
                    blåsa rent munstycket från detta håll. Skölj sedan delarna i
                    varmt vatten så att eventuella partiklar sköljs ur luftkanalen.
  
Fråga 3:       Jag har alltid använt en Sidestream förut men nu har jag fått ett 
                    läkemedel till och min doktor har förskrivit en Ventstream till det. 
                    Kan jag använda Ventstream till båda läkemedlen?

 ·      Svar 1:     Ventstreamnebulisatorn kan användas till alla de läkemedel som 
                    Du använt Sidestream till. Anledningen till att Du fått en 
                    Ventstream är antagligen att det nya läkemedlet levereras bäst 
                    med denna nebulisator. (Ventstream är en mer effektiv 
                    nebulisator som levererar en större mängd av läkemedlet till 
                    lungorna) OBS! Vissa läkemedel kan blandas och tas på en
                         gång medan andra läkemedel skall tas efter varandra
. Om 
                    Du har ett bronkvidgande läkemedel (t.ex. Ventoline) och en 
                    inhalationsteroid (t.ex. Pulmicort) skall Du först ta Ventolinet och 
                    sedan Pulmicort för bästa verkan.
                    Men Du kan ta båda med din Ventstreamnebulisator.      
                         Kontrollera alltid med Din läkare om Du är osäker.


Fråga 4:       Jag behöver nya filter till min kompressor, hur gör jag?

 ·         Svar 1:   Filtren ingår i det så kallade årssetet, antagligen så har Du haft 
                    Din utrustning så länge att det är dags att byta 
                    nebuliseringsdelarna. Slangen, nebulisatorn, munstycke/mask 
                    skall bytas årligen. I ett nytt set finns också nya filter för ett års 
                    förbrukning. 
                    På sidan om beställning och service finns artikelnummer för 
                    varje årsset och reservdel Du kan behöva. Klicka på länken ovan 
                    så kommer Du direkt dit och kan se vad du behöver.


Fråga 5:       Jag har kontrollerat allt enligt era frågor och svar men jag har 
                    fortfarande problem med min utrustning, eller så har jag ett 
                    annat problem med min utrustning som inte står beskrivet här, 
                    Vad gör jag?
 
·               Kontakta oss via mail: Kontakta oss
·               Ring vår support: 08/446 15 06
 

Vi finns här för Din skull och är glada att hjälpa till, Du är alltid välkommen att höra av Dig! 

Tillbaka