Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Hur välja utrustning?

Hur välja utrustning?                                

Det är viktigt att välja rätt utrustning till varje patient/brukare, behoven kan skilja sig stort mellan till exempel ett skolbarn med astma och en äldre person med KOL.

Flera utrustningar att vara lämpliga för ett och samma läkemedel (Ex: ASTMA/Salbutamol, där Aeroneb Go, Porta-Neb, Inspiration Elite och Freeway Freedom alla kan rekommenderas.) Det som får avgöra valet blir patientens situation.

  • Porta-Neb för de som klarar sig med en stationär utrustning, men som nebuliserar mycket eller behöver en filterlösning.
  • Inspiration Elite för de patienter som klarar sig med en stationär utrustning, och som inte nebuliserar så mycket per gång.
  • Freeway Freedom för de som behöver lite mer rörlighet som en portabel batteri/230/12V-driven utrustning kan ge, men föredrar en kompressordriven utrustning.
  • Aeroneb Go skall ses som ett litet mycket behändigt komplement till en stationär utrustning.
 

Se vidare på våra produktsidor om respektive utrustning för mer information om dessa.

 

Tillbaka