Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Hyacyst - behandling av interstitiell cystit

 
Hyacyst har utvecklats för att ersätta skadat GAG-lagret på blåsväggens epitel.
 
Innehåller: 120 mg/50 ml steril natrium hyaluronat lösning.
 
Glucosaminoglycan (GAG)-lagret på blåsväggens yta fungerar som en skyddsbarriär mot angrepp av mikroorganismer, carcinogener, kristaller och andra ämnen som finns i urinen. GAG-lagret är identifierat som den primära försvarsmekanismen för att skydda mot dessa urinämnen.
 
Defekter i GAG-lagret kan förstöra den naturliga skyddsbarriären vilket gör att gifterna kommer in och irriterar urinblåsans väggar.