Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

InnoSpire Elegance - Stationär nebulisator

 

Robust konstruktion
Kraft och stil är båda delar av vår InnoSpire Elegance, som är utformad för att klara frekvent användning och är därmed kontinuerligt klassad. Elegance systemet ger en snabb, effektiv och tillförlitlig läkemedelsleverans till patienter såväl i sjukhus, som i hemmet.

Beprövad nebulisatorn teknik
Elegance är matchad med vår flergångs SideStream-nebulisator som studier har visat levererar en konsekvent hög aerosolkvalitet. Ni kan vara säkra på att patienterna kommer att erhålla en hög aerosolkvalitet under nebulisatorns hela livslängd om tolv månader.

Viktiga funktioner
Bra aerosolprestanda
Kompressorn matchad med beprövad SideStream-teknik
Korta behandlingstider om 6 till 8 minuter
Specificerade för kontinuerlig användning och lämplig för både sjukhus och hem
Enkel användning och handhavande

 

Tillbaka