Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Presentation

 • Lätt och behaglig att hålla i – ”handsfree” funktion
 • Få delar lätt att montera
 • Enkelt handhavande
 • Låg restvolym < 0,05ml i själva medicinkoppen
 • Hög andel respirabla partiklar, ungefär 70%
 • Ingen risk att hälla läkemedel på fel ställe
 • Separerade driv och nebuliseringsenheter. Ingen risk för spill på drivenhet med därmed påföljande fel
 • Ingen risk att peta på nebuliseringselementen
 • Kort nebuliseringstid, ca 5 min för 2,5ml
 • Vi har två drivkällor och två nebuliseringskammare i paketet – dubbel säkerhet att alltid kunna nebulisera
 • Liten och lätt nätadapter
 • Totalpaketet inkl. drivkällor är lätt. Hos andra kan bara nätadaptern väga närmare 0.5 kg

Tillbaka