Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Rengöring - Sidestream & Ventstream

 
riktig behandling och god leverans av läkemedlet till lungorna. För att förhindra dålig funktion till följd av att läkemedel torkar fast och sätter igen utrustningen är det mycket viktigt att följa de instruktioner rörande rengöringen som finns i bruksanvisningen.

Analyser av våra kundkontakter har visat att i de flesta fall så är inte Sidestreamnebulisatorn trasig, utan har blockerats av läkemedelsrester. (82% av Sidestreamnebulisatorerna som returnerats uppvisade inga fel och behövde helt enkelt bara rengöras mer ordentligt.) Noggrann rengöring av Sidestreamnebulisatorn säkerställer att fel som dessa förebyggs och ger bästa möjliga funktion och livslängd på produkten.

Vänligen kontrollera att Ni följer dessa rengöringsinstruktioner:

Följande instruktioner gäller både för Sidestream och Ventstream!

Efter varje behandling skall nebulisatorn tas loss från slangen och sköljas i rent vatten. Återanslut nebulisatorn till slangen och sätt igång kompressorn för att blåsa ur eventuellt kvarvarande läkemedel som kan ha fastnat.

Stäng av kompressorn och tag loss nebulisatorn från slangen igen. Tag isär nebulisatorn i dess tre beståndsdelar. Diska dessa delar i varmt vatten med diskmedel tillsammans med masken eller munstycket, skölj i så varmt vatten som möjligt och skaka ur kvarvarande vatten. Lägg delarna på ren, torr plats så att de kan lufttorka.

Sidestreamnebulisatorn skall kokas en gång per vecka i vatten med några droppar diskmedel i 6-10 minuter. Se till att nebulisatorn har tagits isär i sina tre beståndsdelar innan kokningen. Denna process löser upp eventuellt intorkade läkemedelsrester i det röda jetmunstycket och förebygger igensättning. Kokningen desinficerar dessutom nebulisatorn, varigenom infektioner eventuella kan undvikas.

Kom ihåg: Stoppa aldrig ned slangen i vatten. Var försiktig med Sidestreamnebulisatorn vid rengöring, stick inte ned nålar, gem eller andra föremål i det röda jetmunstycket.