Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Respifit S IMT

 

 

 

Respifit S

Är en IMT-enhet med möjlighet att ställa in individuella styrke- och uthållighetsträningsprogram för olika patienters behov.

En liten, portabel enhet som är lätt att hantera.

Utbytbar patientmodul.

Den grafiska displayen ger återkoppling på resultatet och det personliga kortet sparar övningen och inställda data för optimal kontroll.

 

Tillbaka