Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Teknisk information

SPECIFIKATIONER
 
REKOMMENDERADE ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN
Temperaturområde:                 5ºC till +45 ºC (+41ºF till +113 ºF)
Atmosfäriskt tryck:                  högre än 697 mbar
Luftfuktighet:                         upp till 95% relativ luftfuktighet
 
REKOMMNEDERADE TRANSPORT- OCH LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN
Temperaturområde:                 -20ºC till +60 ºC (-4ºF till +140 ºF)
Atmosfäriskt tryck:                  450 till 1100 mbar
Luftfuktighet:                         upp till 95% relativ luftfuktighet
 
PRESTANDA
Nebuliseringshastighet:             Mer än 0,3 ml per minut
Nebuliseringsproduktion:           1,5 ml av en dos på 3 ml
Genomsnittlig partikelstorlek:     Genomsnittlig aerodynamisk massdiameter på  2,6 µm
Medicinbehållarens kapacitet: max 6 ml
Under normal användning kan temperaturen på medicinen stiga till 10 ºC över den omgivande luftens temperatur.
 
Prestanda kan vara avhängigt av vilken medicin som används, och gäller inte nödvändigtvis för mediciner som inte är godkända för standardnebulisatorer till exempel läkemedel med suspension eller hög viskositet.
 
 
ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
 
Denna utrustning uppfyller kraven i IEC 60601-1-2 som beskriver kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för elektrisk utrustning. Detta omfattar immunitet mot elektriska radiofrekvensfält och statisk urladdning i tillägg till andra gällande standardkrav. Även om utrustningen är i överensstämmelse med EMC-standarderna, har det inte nödvändigtvis full immunitet. Vissa typer av apparatur (mobiltelefoner, personsökare osv.) kan störa driften om de brukas i närheten av medicinsk utrustning.
 
 
SPECIFIKATIONER
 
STRÖMKÄLLOR:
 
Växelströmsadapter:                100-240 V växelström, 28-15 mA, 50-60 Hz
Batterienhet:                          4,5 V likström (3 ”AA”-engångsbatterier), 350 mA
 
STRÖMFÖRBRUKNING: Mindre än 2 watt
 
VIKT:
 
Aeroneb Go nebulisatorn:                              60 g (2 oz)
Växelströmsadaptern:                                  180 g (6,6 oz)
Batterienheten med batterier:                        260 g (9,3 oz)
 
 
DIMENSIONER:
 
Aeroneb Go nebulisatorn (sammansatt):
40,0 x 105,0 x 95,0 mm ( 1,6 x 4,1 x 3,2 tum)
Växelströmsadadapter:
52,0 x 43,0 x 81,0 mm (2,0 x 1,7 x 2,2 tum)
Batterienheten:

70,0 x 110,0 x 32,0 mm (2,8 x 4,3 x 1,3 tum)

Tillbaka