Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Threshold IMT

Threshold IMT är en flödesoberoende andningstränare, som går att ställa in mellan 7 till 41 cmH2O.

Threshold IMT ger ett konstant och specifikt tryck för inspiratorisk muskelstryka och uthållighetsträning, oavsett hur fort eller långsamt patienten andas.

Den här enheten har en flödesoberoende envägsventil för att säkerställa ett jämnt motstånd och en funktion med en justerbar tryckinställning (i cm H20) som bör ställas in av sjukvårdspersonal.

När patienter andas via Threshold IMT, ger den fjäderbelastade ventilen ett motstånd som ger en konditionsträning av de respiratoriska musklerna.

 

 

 

Tillbaka