Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Threshold PEP

Threshold PEP är en flödesoberoende andningstränare, som går att ställa in från 4 - 20 cmH2O

Threshold PEP används för luftvägsrensning, bronkial hygien, eller som ett alternativ till  sjukgymnastik för bröstet.  Threshold PEP har en flödesoberoende envägsventil för att säkerställa ett jämnt motstånd och med en specifik justerbar tryckinställning(i cm H20) som bör ställas in av sjukvårdspersonal. 

När patienter andas via Threshold PEP, skapar en resistiv belastning ett övertryck som hjälper till att öppna luftvägarna och gör att slemmet kommer loss under "hostningar" (forcerad expiratorisk teknik).

 

 

 

Tillbaka