Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Support

Uniko T-PEP

UNIKO-TPEP är ett unikt, skonsamt, non-invasivt terapisystem för slemmobilisering, träning och nebulisering, utvecklad för vuxna och barn som har möjlighet att andas spontant och som tillhör någon av de följande patientkategorierna:

  • KOL med mycket slem
  • Bronkieektasier
  • Cystisk Fibros (CF)
  • Pre- och postoperativt

UNIKO-TPEP arbetar vid ett mycket lågt expiratoriskt tryck om 1 cmH2O och behöver inte tillgång till tryckluft eller oxygen. Den genererar inget inspiratoriskt tryck varför det är säkert att använda även för patienter med risk för barotrauma.

Fördelar

  • Effektiv slemmobilisering
  • Minskad air-trapping
  • Förbättrad läkemedelsdistribution (aerosoler)
  • Träning av luftvägarna

Den är enkel, komfortabel och säker för patienten att använda helt självständigt. Efter en genomgång av vårdpersonalen kan patienten själv utföra behandlingen utan behov av assistans, i hemmet eller på sjukhuset.

Funktion

Inandningen: Patienten inandas vid atmosfärsiskt tryck utan någon trycksupport

Utandningen: En sensor som monitorerar andnigen känner av utandningen och startar en motståndspump som genererar ett flödesmotstånd motsvarande 1 cmH2O mot patientens andningsflöde, TPEP (Temporary PEP).

Genom att avbryta motståndet under utandningen provoceras en tryckgradient som hjälper till att reducera det interna trycket i luftvägarna. Reduceringen av det interna trycket förbättrar elasticiteten i lungväggarna och reducerar därmed överuttänjning.

Det oscillerande luftflödet som genereras av en kolvpump producerar en vibration som överförs till hela lungan som får slem att lösgöras från lungväggarna.

Den speciella formen på munstycket och dimensionen på anslutningen hjälper patienten att göra en aktiv, icke forcerad utandning. Som ett resultat sker en utandning med öppen glottis vilket i kombination med en förlängning av utandningsfasen producerar en acceleration i utandningsflödet.

Den aktiva utandningen mot interkostal- och bukmusklerna hjälper till med rekryteringen.

Summan av dessa tekniker möjliggör återhämtning på kort tid, hos de patienter som behöver lungrehabilitering.

 

Länk till Tillverkaren

 

Tillbaka