Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 Sollentuna| Tel 08-446 15 06 | E-post info(at)dolema.com

Aktuellt

Ventstream Andningsförstärkt nebulisator

Ventstream-nebulisatorn är en flergångs högeffektiv nebulisator med en unik jet-design som ger en snabb specifik leverans av läkemedelsaerosol. Med sin möjlighet till filterlösning ger den en miljövänlig leverans av andningsläkemedel.

En unik Venturi-design ger maximalt med läkemedelsaerosol under inandningen och mindre spill under utandningen. En partikelstorlek om 3 µm vid 6 l/min drivflöde säkerställer en hög lungdeposition. Enkel att använda och enkel att rengöra gör den användbar under ett år.

Ventstream används för nebulisering av bl.a. inhalerad antibiotika, steroider och bronkdilaterare.
Nebulisatordesignen innefattar en aktiv venturi som svarar på patientens inandning och som ger en boost vid inandningen och som därmed ökar aerosolproduktionen. Vid utandning stängs den aktiva venturin vilket dramatiskt reducerar läkemedelsspill. Ventstream kan också användas med filter vilket reducerar risken för att resistenta bakterier utvecklas i miljön samt förhindrar att icke-användare utsätts för läkemedlen.
Ventstream Flergångs – garanteras att ge en effektiv behandling i ett år vid normal användning.
Ventstream® Nebulisator
·          Enkel tvådelskonstruktion vilket gör den enkel att sätta ihop/ta isär
·          Unik Jet teknologi som ger högkvalitativ aerosol (80% output < 5 µm)

·          Andningsförstärkt system för ökad effektivitet

 

Tillbaka