Kontakt

Försäljning:

- Försäljningschef Claes Dahlin

Andning och Sömn - Produkt & användarrelaterade frågor

- För norra och mellersta Sverige kontakta Mikael von Koch


Östergötland, Värmland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Stockholm, Gotland, Dalarna, Gävleborgs län, Västernorrland, Jämtlands län, Västerbotten samt Norrbotten


- För västra och södra Sverige kontakta Joakim Swahn


VG-region, Skåne, Halland, Blekinge, Jönköpings län, Kronobergs län samt Kalmar län

Urologi och Stomi - Produkt & användarrelaterade frågor

- För norra och mellersta Sverige kontakta Bettina Vermum


Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland, Uppland, Stockholm, Gotland, Dalarna, Gävleborgs län, Västernorrland, Jämtlands län, Västerbotten samt Norrbotten


- För västra och södra Sverige kontakta Sara Sandrén


VG-region, Skåne, Halland, Blekinge, Jönköpings Län, Kronobergs län, Kalmar län samt Värmland

Förbrukningsmaterial - Produkt & användarrelaterade frågor

- För förbrukningsmaterial kontakta 08-446 15 06


Beställningar

Kontakta Carina Eriksson

Tel: 08-446 15 06, Fax: 08-446 15 07


Beställningar Norge

Teknisk service

(Ej för Aeroneb Go, Pro eller Solo. Ta istället kontakt med er Produktspecialist enl. ovan.)


- Dolema Service Center, Godsmottagningen,
Kemistvägen 10, 183 79 TÄBY

Tommy Redenius

Tel: 08-501 690 80, Fax: 08-501 690 69

Genom att kontakta Dolema AB lämnar jag mitt samtycke till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med det som anges i Dolema AB:s Personuppgiftspolicy vilken hittas under Företaget i huvudmenyn ovan.

Dolema AB, Bergkällavägen 27 A, 192 79 SOLLENTUNA

Tel: 08-446 15 06, Fax: 08-446 15 07, E-post: info@dolema.com


Bg: 5331-1999, Org.Nr Sverige: 556615-8373
Org.Nr Norge: 917 110 603