• Dolema gir
    Respiratoriske, Urologiske og Stomiprodukter
    ment både for hjemmetjenesten som sykehus
  • Berner Medical ny eier av Dolema AB
    Klikk på les mer for å lese pressemeldingen

Populære produkter

Aerogen Solo - Førstøverbeger

Aerogen Ultra

ZenSetiv selvheftende silikonplaster

IQ-Cath hydrofil kateter 43 cm med vannpose

Dolema

DOLEMA AB er en etablert leverandør av luftveiene, sove medisin og urologiske produkter og forbruksvarer, rettet mot både hjemme helsetjenester og sykehusinnleggelse, og representerer i disse områdene, en rekke innovative og fremgangsrike bedrifter.

les mer

Nyheter