NSFLIS Fagkongress på MEET Ullevål 16.-18. september 2020

Kom og møt oss på NSFLIS! Vi viser blant annet

 • Aerogen® Ultra og Aerogen® Solo,forstøver med munnstykke eller maske.
  • Studie viser 32% færre * innleggelser med bruk av Aeroneb Solo / Ultra
  • Brukes i dag på Akuttmottak, Intensiv, lunge- og barne avdelinger.
  • Kan følge pasienten gjennom hele sykehusoppholdet.
  • Nett- og batteridrift.
  • Enkel å bruke .
  • Mer effektiv behandling
  • Ikke nødvendig med ekstra luft / oksygen
  • Mulighet for å koble til oksygen
  • Ikke noe restvolum i forstøver beger
  • Ingen støy
  • Posisjons uavhengig ( kan ligge under forstøver behandlingen)

* Sammenlignet med behandling med jetforstøver på akuttmottaket.

 • Cuff M – Automatisk subglottisk sug for VAP-forebygging
 • Suction Free – Skånsomt  alternativet for mobilisering av slim