Fag- leder og lærer konferansen og Vårseminar barn 21 – 22 april 2020- Kristiansand

Vi kommer til Vårseminar barn, kom og møt oss!

Vi viser blant annet

 • Suction Free og Free Aspire Advanced – Det  skånsomme alternativet for mobilisering av slim
 • Aerogen® Ultra og Aerogen® Solo,forstøver med munnstykke eller maske.
  • Studie viser 32% færre * innleggelser med bruk av Aeroneb Solo / Ultra
  • Akuttmottak, Intensiv, lunge- og barne avdelinger.
  • Kan følge pasienten gjennom hele sykehusoppholdet.
  • Nett- og batteridrift.
  • Mer effektiv behandling
  • Enkel å bruke .
  • Ikke nødvendig med ekstra luft / oksygen
  • Mulighet for å koble til oksygen
  • Ikke noe restvolum i forstøver beger
  • Ingen støy
  • Posisjons uavhengig ( kan ligge under forstøver behandlingen)

* Sammenlignet med behandling med jetforstøver på akuttmottaket