Kontakt

Anestesi og Intensiv- Salg, produkt og brukerrelaterte problemstillinger:

Kontakta Per Sliper

Tel: (+47) 97 00 61 40


Kontakta Ole Norum

Tel: (+47) 95 21 22 42

Urologi og Stomi - Salg, produkt og brukerrelaterte problemstillinger:

Kontakta Hege Jessen

Tel: (+47) 920 595 08

Bestillinger

Tel: (+47) 96 00 06 13

Räkenskapsförer

Kontakta Niklas Eråker

Tel: (+47) 21 01 44 33


Dolema AB, Stortingsgata 8, 0161 Oslo, c\o Ekonomernas hus

Tel: (+47) 920 595 08 E-post: hege.jessen@dolema.com


Transaktionskonto: 97500658049, Org.Nr: 917 110 603