Urologi

    Hyacyst

    Hyacyst - For behandling av Interstitiell Cystit og urinveisinfeksjoner

    Katetre

    IQ-Cath hydrofil kateter 43 cm med vannpose