MIP MEP kit

GIO MIP/MEP

Gio Digital trykkmåler

Trykkmonitorering av ulike slag er en viktig del i behandlingen av pasienter på sykehuset. Nåværende metoder av å måle trykk er noen ganger unødvendig kompliserte, og utføres med gamle analoge metoder. Dette kan lede til feilaktige målinger, og forverre pasientens tilstand.

Med hjelp av GIO Digital trykkmåler kan man endre dette med en ny og moderne digital målerutrustning. Det enkle, men teknisk avanserte måleapparatet gir medisinsk personell det verktøyet de trenger for å få presise måleresultater på en enkel måte. GiO kan for eksempel brukes til måling av cuff trykk på intuberte pasienter på neonatal avdeling. Den kan også brukes til måling av respiratorisk muskelstyrke for MIP/MEP måling.

Måling av respiratorisk muskelstyrke

Med Gio Digital trykkmåler kan den respiratoriske muskelstyrken måles hos pasienter ved å måle maksimalt inspiratorisk trykk(MIP) og maksimalt ekspiratorisk trykk(MEP)

Kunnskap om MIP og MEP verdier er viktige, ettersom det kan hjelpe til med å utrede pasientens behov for ventilasjon. Gio Digital trykkmåler kan også registrere utviklingen av respirasjons kapasiteten hos pasienten.

MIP & MEP-målinger kan også være til hjelp ved vurdering om mekanisk ventilering kan avsluttes.

MIP OG MEP måling kan også brukes til å finne ut om fysisk aktivitet gir de ønskede trenings- resultater.

MEP – Kunnskap om MEP er viktig ettersom det kan hjelpe til med å oppdage respirasjons- problemer, ventilasjonsbehov og indikerer eventuelle forandringer av respirasjons symptomer.

MIP – Er en ikke-invasiv metode for å bedømme respiratorisk muskelstyrke. Den kan brukes som utgangspunkt for innstiling av IMT- enheter (Inspiratorisk muskeltrening). Gio digitale trykkmåler gir en nøyaktig MIP verdi.

Gio 6

  • Portabel og kompakt enhet for trykkmåling
  • Digital visning av trykkmålingen
  • Display kan vise en av tre ulike trykkenheter (kPa, cmH2O, mBar)
  • Lys i display
  • Analoge verdier med fargekodet trykksoner på rammen rundt displayet.
  • Måleområde GiO™ 6 Digital trykkmåler (-250 – +250 cmH2O), toleranse +/- 2.5% F.S.

 

MIP/MEP forbruksmatteriell

  • Forpakningen består av 2 separate ventiler (MEP-ventil og MIP-ventil), bakteriefilter og munnstykke
  • Munnstykket er mykt og anatomisk tilpasset, for minst mulig lekkasje.

Beskrivelse

Bestillningsinformation

Beskrivelse Dolema Varunummer
GIO6 Digital tryckmätare, 250~-250 cmH2O GB60
GIO MIP/MEP Forbruksmateriell GN30