Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Dolemas langsiktige fremgang og lønnsomhet bygger på tilfredse kunder, hvilket krever at kvaliteten på produkter og tjenester må være høy.

Et gjennomgående tema er å arbeide nært våre kunder og leverandører, for å kunne bidra til utvikling av produkter og tjenester. Vi streber etter å unnvike feil i å våre produkter, vår support og service og samtidig jobbe for å finne enkle og gode løsninger som gavner kunder, leverandører, Dolema og deres ansatte.

For å bidra til å skape sikrere produkter og minimere kvalitetsbrister er det viktig å håndtere kundenes opplevelser profesjonelt.

Gjennom å bedre kunne identifisere problemer, analysere dem samt korrigere dem, kan vi bidra til en høyere kvalitet og en sikrere hverdag.

Nøkkelord i vårt kvalitetsarbeide er:

  • Profesjonalisme
  • Kunnskap
  • Anvende rett verktøy og rutiner
  • Nøyaktighet
  • Lydhørhet
  • Tilgjengelighet
  • Engasjement