Leverandører

Urologi

Istem Medikal

– Hydrofile tappekateter, glidegel, installasjonsmiddel for interstitiell cystitt mm

Manfred Sauer GmbH

– Hydrofile tappekateter IQ- cath mm.

 

Stomi

Oxmed International GmbH

– Stomiprodukter som poser, plater mm

Intensiv/Respirasjon

Aerogen Ltd.

– Innåndningsprodukter for åndedrettsvern og sykehuspleie

GaleMed

– Digitale måleprodukter, forbruksvarer etc.

Simex Medizintechnik GmbH

– Produkter for automatisk subglottisk suging

Medical Products Research S.r.l. (MPR )

– Produkter for slimmobilisering

Forbruksmateriell

Palmedic  

– Ultralyd probe beskyttelse