Miljøpolicy

Miljøpolicy

Gjennom engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, arbeider Dolema aktivt for å minske miljøbelastningen og bruken av energi og naturressurser. Et konsekvent og aktivt miljøarbeide omfatter både mennesker og produkter.

Dette innebærer:

at vi kontinuerlig skal satse på å høyne medarbeideres miljøbevissthet og kunnskap

at vi gjennom stadige forbedringer skal tilse at vi har en minimal miljøbelastning gjennom vår virksomhet

at vi skal bidra til en vedvarende kretsløpstankegang, effektiv gjenvinning og en forbedret forvaltning

at vi skal være medlemmer i oganisasjoner som Grøn Punkt og Renas som arbeider med gjenvinning

at vi skal følge den nasjonale og internasjonale miljølagstiftningen

at vi skal drive et forebyggende miljøarbeide og dermed kunne bidra aktivt til redusert miljøforurensning

at vi ved valg av leverandører skal ha fokus på deres miljøarbeide

at vi skal skape god lønnsomhet for å kunne drive et fremgangsrikt miljøarbeid og veie inn miljøgevinstene ved beslutninger om miljøforbedrende tiltak