Om oss

Bakgrunn

DOLEMA er et privat firma, som ble startet i slutten av 2001 av bransjekyndige interesssenter innen den medisintekniske bransjen, spesielt innen respiratoriske produkter som forstøving, masker og åndedretts apparater.

Dolema holder til i Sollentuna og er i dag leverandør til sykehus og hjemmetjenester.

Justering

Dolema er aktive innen respirasjon, stomi og urologiske produkter, samt en del andre forbruksmateriell rettet mot sykehus og hjemmetjenester. Innenfor disse feltene representerer Dolema både store og små firmaer, som er innovative og fremgangsrike.

Forretningside

Dolema skal gjennom engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere, gi kostnadsmessig effektive produkter og løsninger med høy ytelse, til sykehus og hjemmetjenesten.

Visjon

Dolema skal yte medisintekniske produkter som forbedrer menneskers muligheter for å leve et så normalt og smertefritt liv som mulig; i hjemmet, ute i samfunnet eller på sykehus, tross sykdom og skader.