HomeCath PVC-fri tappningskateter med och utan vattenpåse

Ren intermittent kateterisering med HomeCath® PVC-fria och
hydrofila tappningskatetrar innebär:
• yta av både PVP och NaCl för ökad befuktning
• mycket låg friktion vid införing och avlägsnande
• en minskad risk för infektioner och njurskador
• förhindrande av besvärande urinläckage

Ytskiktet på HomeCath® katetern är en hydrofil beläggning
av PVP (polyvinylpyrrolidon) och NaCl som binder vatten.

PVP är en vattenabsorberande polymer som kan absorbera
upp till 9 till 10 gånger sin egen vikt. Resultatet med PVP,
NaCl och vatten är en mycket blöt och hal yta som har 90 –
95% lägre friktion än traditionella katetrar med gel. NaCl
höjer osmolaliteten på katetern vilket minskar risken att uretra
torkar ut.

Katetern har en icke-traumatisk, rundad spets med
dräneringshål som ytterligare underlättar ett enkelt och
säkert införande.

HomeCath® hydrofila tappningskatetrar förebygger irritation
och andra komplikationer i urinröret.