Stomi

  Kolostomi (Sluten påse)

  1-dels sluten påse med extra tunn platta

  1-dels sluten påse med luftningslucka

  1-dels sluten påse utan luftningslucka

  1-dels sluten påse med självhäftande förband

  1-dels sluten påse Mini

  Ileostomi (Tömbar påse)

  1-dels tömbar påse med extra tunn platta

  1-dels tömbar påse med luftningslucka

  1-dels konvex tömbar påse

  1-dels tömbar påse utan luftningslucka

  1-dels tömbar påse Mini

  Urostomi

  1-dels urostomi med extra tunn platta

  1-dels urostomi med självhäftande förband

  1-dels urostomi

  1-dels urostomi - klar

  Post-op

  ZenSiv Post-op påse

  Tillbehör

  ZenSetiv självhäftande silikonförband

  ZenSetiv halvmåneformad häfta

  ZenSetiv häftborttagningsspray

  ZenSetiv formbara hydrokolloida hudskyddsringar

  ZenSetiv Hydrokolloid Pasta

  ZenSetiv absorberande portionspåsar