Kolostomi (Sluten påse)

    1-dels sluten påse med extra tunn platta

    1-dels sluten påse med luftningslucka

    1-dels sluten påse utan luftningslucka

    1-dels sluten påse med självhäftande förband

    1-dels sluten påse Mini