Urologi

  IQ-Cath hydrofil tappningskateter 43 cm utan vatten

  NYHET! IQ-Cath hydrofil tappningskateter 17cm utan vatten

  IQ-Cath hydrofil tappningskateter 43 cm med vattenpåse

  NYHET! IQ-Cath hydrofil tappningskateter 17 cm i vatten

  IQ-Cath hydrofil tappningskateter 43 cm i vatten

  IQ-Cath Instillationskateter 43 cm

  HomeCath PVC-fri tappningskateter utan vattenpåse

  HomeCath Plus PVC-fri tappningskateter med vattenpåse

  HomeCath Antibakteriell - hydrofil tappningskateter med vattenpåse

  HomeCath hydrofil tappningskateter utan vattenpåse

  HomeCath hydrofil tappningskateter med vattenpåse

  Hyacyst - För behandling av Interstitiell Cystit och återkommande urinvägsinfektioner

  SAUER Urindropssamlare, comfort - Standard

  SAUER Urindropssamlare, comfort - Violet

  SAUER Urinuppsamlingspåse, Bendi Bag

  SAUER Urinuppsamlingspåse, Functional Bag

  Lubragel – katetergel med lidokain

  HydroTouch - katetergel

  Silikonförband med slits