Produkter

Dolema har ett brett sortiment av respirations-, urologi- och stomiprodukter samt annat förbrukningsmaterial, för användning på sjukhus såväl som i hemmiljö.