Ileostomi (Tömbar påse)

    1-dels tömbar påse med extra tunn platta

    1-dels tömbar påse med luftningslucka

    1-dels konvex tömbar påse

    1-dels tömbar påse utan luftningslucka

    1-dels tömbar påse Mini