Echo Percussor

Echo Percussor Oscillerande PEP

Ger en önskad vibration på luftströmmen i luftvägarna vilket leder till att slem mobiliseras bättre.

Enkel att använda på såväl trakeostomerade som sängliggande patienter.

Unik snabb justering med hjälp av ratten för att variera oscillationsfrekvensen eller nivån för lungträningen.

Indikator för luftflödet som passerar genom enheten för att säkerställa korrekt användning av apparaten.

Snabb ”Tilt och Escape”-luftkonstruktion är till för att släppa efter eller andas in snabbt för att maximera användarens säkerhet.

Flexibelt förlängningsrör för vinkel- eller längdjustering för att passa alla användare.

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
Echo Percussor DK11
Echo Percussor med Trakeostomi-kit DK12