Free Aspire User Interface

Free Aspire Slemmobilisering

Det milda, skonsamma sättet att mobilisera slem

FREE ASPIRE lösgör slem från lungorna non-invasivt, och är designad för att inte orsaka hosta och hjälper ej heller till att hosta.

Systemet är en lösning som erbjuder ett milt sätt att mobilisera slem för de patienter vars patologi ej kräver eller ej kan tolerera positivt eller negativt tryck

Andning i Free Aspire hjälper till att rekrytera slem i hela lungträdet, från lungbasen och uppåt.

Klinisk applikation:

  • Patienter med reducerad kapacitet att hosta (neuromuskulära)
  • Intensivvårdspatienter
  • Patienter som inte kan samarbeta (hjärnskadade)
  • Cystisk fibros
  • KOL
  • Bronkiektasier
  • Barn
  • Förberedelser för kirurgi av KOL-patienter
  • Rehabilitering, efter thorax/abdominal intervention
  • Rehabilitering, thoraxkirurgi

 

Hur det fungerar:
FREE ASPIRE : använder en ny patenterad teknologi som kallas VAKÜM som accelererar det expiratoriska flödet.

Kompressorflöde

Designen på den speciella anslutningen är sådan att patienten kan använda munstycke, mask eller ansluta till en trakealkanyl.

Under den expiratoriska fasen accelereras luften som patienten andas ut, vilket åstadkoms i specialanslutningen. Accelerationen är proportionell med flödet av den utandade luften i samklang med den naturliga rytmen i patientens utandning.

Den icke-invasiva aktiviteten påverkar hela lungsystemet och har tillräcklig energi för att dra slemmet mot de övre luftvägarna. Sekretet når säkert de övre luftvägarna och tillåter patienten att svälja eller spotta ut det alternativt kan det sugas ut för t.ex. en patient med trakealkanyl.

Inget negativt tryck genereras inuti lungorna, varför det inte finns någon risk för lungkollaps.

Beskrivning

Beställningsinformation

Beskrivning Dolema Varunummer
FREE ASPIRE, Komplett med tillbehörsset KIT FREE ASPIRE och bärväska MPR100M