Free flow brochure

Free Flow Högflödesterapienhet med EFA

Free Flow är en högflödesterapienhet med inbyggd EFA (Expiratory Flow Accelerator)-teknik. Free flow ger möjligheten att flöda uppvärmd och befuktad luft för syrgasterapi och ventialtorer. Tack vare att enheten även har EFA-tekniken underlättas slemmobiliseringen på ett invasivt sätt. EFA tekniken bygger på att det expiratoriska flödet accelereras utan att applicera något yttre tryck, därmed mobiliseras slem till de övre luftvägarna. Tekniken är mycket skonsam tack vare att patienten inte utsätts för något yttre tryck utan endast jobbar med sitt eget expiratoriska flöde

Produktblad

Beskrivning

Free Flow är en högflödesterapienhet med inbyggd EFA (Expiratory Flow Accelerator)-teknik. Free flow ger möjligheten att flöda uppvärmd och befuktad luft för syrgasterapi och ventialtorer. Tack vare att enheten även har EFA-tekniken underlättas slemmobiliseringen på ett invasivt sätt. EFA tekniken bygger på att det expiratoriska flödet accelereras utan att applicera något yttre tryck, därmed mobiliseras slem till de övre luftvägarna. Tekniken är mycket skonsam tack vare att patienten inte utsätts för något yttre tryck utan endast jobbar med sitt eget expiratoriska flöde.